A A A

 

Prezentarea priorităților Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei pentru 100 de zile

”În strânsă colaborare şi încredere reciprocă cu instituţiile guvernamentale la nivel central şi local, cu societatea civilă, cu sindicatele şi patronatele, vom reuşi să realizăm obiectivele pe care ni le-am propus ca echipă guvernamentală și să redăm cetăţenilor încrederea într-o viaţă mai bună”, a declarat ministrul Stela Grigoraș în cadrul conferinței de presă Prezentarea priorităților Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei pentru 100 de zile. Priorităţile asumate de conducerea instituției au fost stabilite în baza Acordului de Asociere RM – UE și a Programului de activitate al Guvernului 2016 – 2018.

 

Dezvoltarea unei strategii de ocupare a forței de muncă care să prevadă crearea a noi locuri de muncă, combaterea muncii la negru și reducerea discriminării pe piața muncii este una din prioritățile anunțate. Un alt obiectiv al ministerului, constă în modificarea modului de stabilire a salariului minim pe țară, prin racordarea acestuia la salariul mediu pe economie. Vor fi instituite 10 birouri de informare în cadrul Agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă, în scopul informării populației și reintegrării cetățenilor reveniți în țară. Codul Muncii va fi modificat și completat, pentru ajustarea acestuia la cerințele economiei de piață, dar şi cu scopul transpunerii unor directive ale UE în conformitate cu cerințele prevăzute de Acordul de Asociere.

 

Acordarea în continuare a tuturor prestațiilor sociale și asigurarea colectării contribuțiilor de asigurări sociale rămâne o prioritate şi pentru 2016.

 

Legea cu privire la ajutorul social va fi completată şi modificată, în vederea responsabilizării beneficiarilor. Astfel, statul va avea garanția că banii oferiți beneficiarilor vor fi cheltuiți în mod corespunzător (alimente, produse de igienă, cărți, manuale școlare).

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va dezvolta un Model Național de Practici pentru a spori măsurile de asigurare a bunăstării copilului. În acest mod, profesioniștii care au competențe în domeniul protecției copilului vor conlucra în baza unui sistem consolidat. Totodată, ministerul îşi propune să asigure protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți. În acest sens, un prim pas constituie aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea „Strategiei pentru protecția copilului 2014-2020” de către Guvern. În primul semestru al acestui an, va fi lansată campania națională de informare „Moldova - familie puternică”. În cadrul acesteia vor fi implicaţi reprezentanți ai societății civile, lideri ai comunităților care susțin familiile cu copii pentru a mobiliza eforturile comune ale diferitor actori la nivel local.

 

Pe lista priorităţilor actualei echipe se află şi continuarea implementării reformei privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități mintale. De asemenea, va fi constituit un grup de lucru interministerial cu participarea partenerilor de dezvoltare și reprezentanților societății civile, pentru a îmbunătăţi procesul de determinare a dizabilității și a capacității de muncă în Republica Moldova.

 

Conferinţa a fost susţinută de ministrul Stela Grigoraş, viceminiştrii Viorica Dumbrăveanu şi Laura Grecu.