A A A

 

Guvernul Republicii Moldova și Organizaţia Internaţională a Muncii au semnat Programul de Țară privind Munca Decentă pentru anii 2016 – 2020

Astăzi, în ajun de Ziua Internațională pentru Justiție Socială, ministrul muncii, protecției sociale și familiei, Stela Grigoraș, a participat la semnarea oficială a Programului de Țară privind Munca Decentă pentru anii 2016 – 2020 (PŢMD). Acesta este rezultatul unui efort comun al Guvernului, partenerilor sociali și al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și stabilește cadrul de cooperare dintre OIM, Guvern, patronate și sindicate pentru următorii patru ani.

 

„Justiţia socială, contractele sociale sunt inimaginabile fără un venit asigurat, o carieră profesională, reconciliere a vieţii profesionale cu cea de familie, suport şi protecţie în cazuri de risc, simţul solidarităţii pentru fiecare dintre noi”, a menţionat ministrul Stela Grigoraş.

 

Priorităţile PŢMD stabilite de Organizația Internațională a Muncii şi Guvernul Republicii Moldova se referă la:

- promovarea ocupării şi a unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinderi durabile;

- un dialog social eficient;

- protecţie socială şi condiţii de muncă mai bune.

 

La reuniunea la nivel înalt, organizată de Organizația Naţiunilor Unite în parteneriat cu Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, au participat Gheorghe Brega, vice prim-ministru, Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU în Republica Moldova / reprezentantă rezidentă PNUD, Heinz Koller, director regional pentru Europa și Asia Centrală al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), precum şi alți oficiali guvernamentali, reprezentanţi ai societăţii civile și parteneri de dezvoltare.

 

„Guvernul face eforturi pentru o creştere economică corelată cu justiția socială. Ocuparea decentă în câmpul muncii și locurile de muncă productive sunt componente principale pentru eradicarea sărăciei, promovarea incluziunii sociale, obiective stipulate în Programul de Guvernare”, reiterat Gheorghe Brega, vice prim-ministru pe probleme sociale.

 

„În această zi, sărbătorim progresele înregistrate în domeniul justiției sociale. Și, în același timp, ne reînnoim angajamentul de a construi un viitor plin de demnitate pentru toți”, a declarat Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU în Republica Moldova / reprezentantă rezidentă PNUD.

 

Heinz Koller, director regional pentru Europa și Asia Centrală al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) a reiterat: „Sunt onorat să particip la semnarea acestui program de țară nou pentru perioada (2016-2020), privind munca decentă și sunt bucuros să anunț că acesta are deplina susținere a mea personală. Aș vrea să încurajez Guvernul, să înceapă discuții cu privire la viitorul pieții de muncă și doar în parteneriat cu ministerul de resort și partenerii sociali vom contribui la acest exercițiu.”

 

Participanţii la conferinţă au discutat despre economia informală, calitatea politicilor de ocupare, incluziunea socială, respectarea dreptului la angajare și condițiile de muncă pentru persoanele cu dizabilități, migranţi şi refugiaţi ş.a.

 

Menţionăm că în anul 2007, Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 20 februarie - Ziua Mondială a Justiţiei Sociale. Această zi este celebrată pentru prima dată în Republica Moldova şi vine să sprijine eforturile comunităților internaționale şi naționale în eradicarea sărăciei, promovarea ocupării depline și a muncii decente, egalitatea de gen și accesul la bunăstarea socială și justiție pentru toți.