Astăzi: 24.05.2015
md ru en
Despre Minister
Instituţii Subordonate
Activităţi
Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative
Transparenţa în procesul decizional
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
Serviciul de presă
Noutăţi
Anunţuri
Sondaje
Arhiva
Buletin informativ
Galerie foto
Petiții
Achiziţii publice
Funcţii vacante
Referinţe utile
Contacte
Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare a Republicii Moldova
Informaţii de Contact
MD-2009, Chisinau,
str. Vasile Alecsandri, 1

tel.:(+373) 22 26-93-01; 26-93-60;
fax:(+373) 22 26-93-10
e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pagina de start | Serviciul de presă | Arhiva Pagina de start
Arhiva
LunaAnul


Ştiri
29.11.2013Știri

60 de absolvenții ai școlilor internat au posibilitate să-și continue studiile grație unui proiect public-privat

Bursele sociale pentru copii din familii vulnerabile, absolvenți  ai instituțiilor rezidențiale, sunt oferite în cadrul proiectului promovat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației și Fundația Orange Moldova.
Scopul proiectului este de a facilita accesul copiilor din familii defavorizate la studii de calitate. Anul acesta 81 de tineri au devenit bursieri și au căpătat posibilitatea să își continue studiile în instituțiile de învățămînd profesional- tehnic sau superior din țară. Pînă  acum peste 150 de tineri au beneficiat de burse de 12 mii de lei anual. Unii din acești tineri au beneficiat de burse doi sau trei ani cocomitent. Proiectul a fost lansat în 2010 și este al treilea an cînd copiii sunt susținuti să își vadă visele împlinite și să capete o profesie pentru a-și asigura viitorul.

29.11.2013Știri
Ministrul Valentina Buliga la Viena: „ Violența mai rămîne un flagel, care distruge bunul mers al societății”

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga a participat, în perioada 25-27 noiembrie, la reuniunea Organizației Mondiale a Sănătății din Viena, Austria. La evenimentul cu tema “Estimările globale si regionale ale fenomenului violenței asupra femeilor: răspîndirea și efectele asupra sănătății a violenței din partea partenerului intim si/sau din partea unei persoane, ce nu este un partener intim”, dna ministr a prezentat raportul de șară privind combaterea violenței.

Astfel, situația  în lume rămîne a fi una îngrijorătoare. În raport se arată că 35 % dintre femei în toată lumea au fost victime ale violenței fizice și/sau sexuale din partea unui partener intim sau din partea unei alte persoane. Dintre acestea, marea majoritate au fost cazuri de violența din partea unui partener intim. În toată lumea, 30 % de femei s-au aflat într-o relație în care au fost victime ale violenței fizice și/sau sexuale din partea partenerului de viață. În unele regiuni, aceste cazuri pot fi estimate la 38 %. Raportul a fost elaborat  de către Organizația Mondială a Sănătății și prezintă prima evaluare sistematică globală și sinteza datelor științifice cu privire la prezența a două forme de violență împotriva femeilor – violența din partea partenerului intim și violența din partea unei alte persoane, ce nu reprezintă un partener intim.
În Republica Moldova, ponderea femeilor care au suferit cel puțin de o formă a violenței (sexuală, fizică sau psihologică) este mult mai mare, fiind de 63,4%, se arată în Studiul „Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova”.
29.11.2013Știri

Valentina Buliga: În 2014 Republica Moldova va avea un buget al asigurărilor sociale  mai aproape de nevoile cetățenilor

Despre aceasta ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, doamna Valentina Buliga a menționat în cadrul ceremoniei de inaugurare a festivalului celor mai bune filme ce abordează problema dizabilității cu genericul ”Filme fără bariere”. Ministrul a anunțat, că astfel se dă start șirului de acțiuni, menite să marcheze, la 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. 

”Trăim zile grele dar pline de emoții pozitive pentru că lucrurile se schimbă în bine. Prin fiecare acțiune promovată la nivel local sau național percepem că și în Republica Moldova drepturile persoanelor cu dizabilități nu sunt doar scrise pe hîrtie dar sunt și implementate”, a menționat dna ministru. 
”Parafarea Acordului de Asociere la UE  în cadrul summit-ului de la Vilnius este și un succes, dar în primul rînd este un set de angajamente pe care Guvernul și țara în întregime, le asumă pentru a aduce Republica Moldova în marea familie europeană”, a mai menționat Valentina Buliga.  
Ministru a accentuat că aceste angajamente țin, în primul rînd, de asigurarea drepturilor fiecărui cetățean. ”La baza sistemelor juridice europene se află un set de libertăţi şi standarde fundamentale care nu se negociază. Și Republica Moldova, pășind pe această cale, își asumă toate aceste angajamente. Aceste valori le implementăm zi de zi prin acțiunile noastre, prin numeroasele evenimente menite să promoveze dar și să consolideze drepturile fiecărei persoane”, a declarat ministrul muncii, protecției sociale și familiei. 

28.11.2013Știri

Al zecelea Acord de securitate socială – cu Ungaria – a fost semnat azi la Chișinău

Republica Moldova, în persoana ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ungaria, prin Excelența Sa, dl Ambasador,  Mátyás SZILÁGYI au semnat azi, 28 noiembrie, Acordul privind securitatea socială. Evenimentul s-a produs în momentul în care delegația Republicii Moldova discuta în cadrul summit-ului de la Vilnius despre cel mai important pas pe care îl face țara noastră – aderarea la Uniunea Europeană.

Dna ministru Valentina Buliga a salutat și încurajat echipa noastră guvernamentală care este în așteptarea evenimentului de parafare a Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. “Mă simt mîndră că fac parte dintr-o echipă care a muncit mult pentru a ajunge la acest moment istoric. Parafarea și, ulterior, semnarea acestor documente va consolida parcursul de dezvoltare al țării noastre în spiritul democraței și respectării drepturilor omului”
Ceea ce se va întîmpla la Vilnius nu este un dar pentru țara noastră, este rezultatul unei munci enorme depuse de echipa noastră guvernamentală pentru a îndeplini o serie de condiții și a desfășura o serie de reforme ce a apropiat Republica Moldova standardele legislative ale țărilor europene, a mai subliniat dna ministru.
28.11.2013Știri

Mamele vor primi îndemnizații mai mari la naștere

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familei a prezentat și Guvrenul a aprobat proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat. La alineatul „Indemnizaţii de asigurări sociale” pentru anul 2014 se prognozează cheltuieli în sumă de 1365702,5 mii lei - cu 286894,1 mii lei sau cu 26,6% mai mult faţă de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2013.
Conform proiectului indemnizațiile unice acordate mamelor neasigurate la nașterea copiilor vor fi majorate cu 500 de lei. În acest fel, îndemnizațiile unice la nașterea copilului vor fi majorate de la 2600 la 3100 lei pentru primul copil și de la 2900 la 3400 lei pentru fiecare copil următor.
Pentru plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului, persoanelor asigurate în anul 2014, au fost preconizate mijloace pentru 12487 beneficiari cu cuantumul indemnizaţiei de 3100 lei/ 3400 lei. Cheltuielile totale pentru plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului, persoanelor asigurate, în anul 2014 vor constitui 40565,5 mii lei.

28.11.2013Știri

Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii pentru anul 2014 vor fi în creștere cu 7,8%, prevede proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat

Persoanele fizice care nu se regăsesc în categoriile plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii vor putea să se asigure  pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin aplicarea unei taxe fixe anuale, care în anul 2014 va constitui 5748 lei. Persoanele fizice proprietari de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual se vor putea asigura benevol plătind în Fondul de Asigurări Sociale suma de  1428 lei. Aceste prevederi se conțin în propunerile de politici în domeniul asigurărilor sociale de stat incluse în proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2014.
Titularii de patente și persoanele fizice ce muncesc pe cont propriu vor trebui să își asigure riscurile sociale în 2014, plătind suma de 5748 lei.

27.11.2013Știri
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a propus și Guvernul a aprobat proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2014.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 se estimează la nivel de 12 mlrd. 35 mil. 836,6 mii lei, cu o creştere de 1mlrd. 501mil. 62,5 mii lei sau cu 14,2 % în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2013. Din totalul veniturilor, veniturile  proprii vor constitui 71,2%, iar transferurile de la bugetul de stat – 28,8%. Suma contributiilor de asigurări sociale de stat se estimează la nivel de 8 mlrd. 569 mil. 729,2 mii lei, cu o creştere de 623 mil. 511,3 mii lei (7,8%) faţă de suma contribuţiilor aprobate pentru anul 2013.

Viceminitru muncii, protecției sociale și familiei, Sergiu Sainciuc a informat Cabinetul de miniștri că prognoza sumei contribuţiilor pentru anul 2014 a fost efectuată în baza următoarelor obiective: menţinerea tarifului total al contribuţiei de asigurări sociale de stat în cuantum de 29%, din care partea datorată de către angajator va constitui 23% şi partea datorată de angajat - 6%; menținerea tarifului contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de angajator în sectorul agricol în proporţie de 22% la fondul de remunerare a muncii a persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă, din care 6% vor fi subvenţionate de la bugetul de stat; menținerea tarifului contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de către angajator pentru asigurarea socială a angajaţilor din aviaţia civilă, ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale, în proporţie de 33%;menținerea mecanismului de indexare a taxei fixe anuale (în funcţie de rata creşterii salariului mediu pe ţară pentru anul precedent) pentru persoanele fizice, ce activează pe cont propriu, precum şi pentru titularii patentei de întreprinzător; care va constitui în anul 2014 - 5748 lei; asigurarea benevolă a persoanelor fizice ce nu se regăsesc în categoriile plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin aplicarea unei taxe fixe anuale, care în anul 2014 va constitui 5748 lei ,iar în cazul persoanelor fizice proprietari de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual - 1428 lei.
26.11.2013Știri

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei își propune să îmbunătățească cadrul legal pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin

Despre aceasta a vorbit veceministrul muncii, protecției sociale și familiei doamna Ruxanda Glavan la deschiderea Forumului tinerilor antreprenori sub genericul ”Tinerii în acțiune”. 

Încadrarea în cîmpul muncii a tinerilor este o prioritate a statului  actualmente. Iată de ce, este salutabilă fiecare inițiativă de antreprenoriat, care contribuie la reducerea migrației forței de muncă în rîndul tinerilor, sporind astfel numărul populației economic active din țară, a menționat dna Glavan. 

Viceministru a accentuat că tinerii vor fi cei ce vor pune baza economiei deschise în Moldova și a apreciat aportul asociațiilor ce oferă suport tinerilor să capete abilități de antreprenoriat.
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  apreciază crearea noilor locuri de muncă, iată de ce, vom apleca urechea la doleanțele tinerilor pentru a promova politici de sustinere a antreprenoriatului, în special a celui feminin, a mai spus dna Ruxanda Glavan. 

25.11.2013Știri
Flashmobul ”Primarii Împotriva Violenței în bază de Gen”, prima acțiune din Campania Națională „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite și Organizația Un WOMEN, Ministerul Afacerilor Interne, a lansat azi, 25 noiembrie 2013, Campania Națională „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”. Moto-ul acțiunii, desfășurată în toată lumea, este De la pace în casă spre pace în lume. Campania include o listă întreagă de acțiuni de sensibilizare a populației – treininguri, instruiri, mese rotunde,  discuții cu persoane din localitățile rurale, flashmoburi, editarea și difuzarea materialelor privind drepturile victimelor violenței.


Ieri, în scuarul Teatrului Național De Operă și Balet, împreună cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova, ministerul și partenerii internaționali au desfășurat flashmob ”Primarii Împotriva Violenței în baza de Gen”, la care au participat peste 50 de primari din diferite localități ale țării. Fiecare dintre ei au primit cîte o diplomă, în care au indicat acțiunile pe care urmează să le întreprindă  pe parcursul celor 16 zile de campanie antiviolență. Primarii s-au obligat să informeze populația din satele din care au venit despre daunele și formele violenței, subliniind că vor face uz de cele mai utile mijloace pentru a stopa acest flagel care, potrivit datelor, afectează în special, femeile și fetele din zona rurală. Ei au avut și cîte o literă care, adunate una lîngă alta, au format împreună mesajul acțiunii. Baloanele, cu inscripția ”Primarii Împotriva Violenței în baza de Gen”, au fost lăsate să zboare liber spre cer.

22.11.2013Știri

Au fost donate scaune cu rotile pentru 80 de copii cu dizabilități locomotorii din raioanele din nordul țării

Un număr de 70 de familii ce cresc și educă copii cu dizabilități locomotorii au primit 80 de cărucioare rulante . Aceste familii au primit în premieră scaune  cu rotile. Suportul a fost primit grație unui proiect în parteneriat între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătații,  Organizației de caritate  MAD-Aid   din Marea Britanie și Moldova AID cu susținerea Ambasadei Marii Britanii din Republica Moldova.  Evenimentul de donare, consacrat Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dezabilități, s-a desfășurat la Bălți, în incinta  Teatrului  Național de Stat  ”Vasile Alecsandri”. 

Prezentă la eveniment, ministrul muncii, protecției sociale și familiei, doamna Valentina Buliga a ținut să aducă mulțumiri partenerilor și poporului britanic pentru această acțiune de caritate. ”Moldova încă învață multe lucruri cum să le facă corect, iar îngrijirea și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități este unul din aceste lucruri importante pe care țara noastră le învață de la partenerii săi sociali, a menționat dna ministru.  ”Am moștenit un sistem cînd persoanele cu nevoi speciale erau izolate de societate.  Lucrurile s-au schimbat în 2010 dupa ratificarea Convenției ONU privind Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Actualmente reușim să schimbăm  multe, aplicînd o nouă abordare medico-socială . În acest sens au fost instituite noi servicii sociale pentru aceste persoane și familiile lor - a fost instiuită profesia de asistent personal, a fost creat serviciul ”Respiro”, activează echipele mobile de ajutor la domiciliu, sunt deschise centre de plasament de zi, construite locuințe sociale și multe alte lucruri frumoase pe care le facem împreună cu autoritățile locale și societatea civilă”, a spus dna ministru. 

22.11.2013Știri

Valentina Buliga: Viitorul țării sunt copii, pentru ei trebuie să investim 

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, doamna Valentina Buliga a venit în susținere campaniei lansate de postul de televiziune Moldova 1, ”Dăruiește o masă de tenis pentru școala ta” și a donat o masă de tenis pentru copii din școala de baștină, satul Horești, raiounl Fălești. 

Cu mari emoții, un ghiozdan plin cu rechizite școlare în spate și un braț mare de flori în semn de recunoștină pentru dascălii ce i-au dat scop în viață, Valentina Buliga a revenit în școala natală, în zi de hram în localitate. Întîmpinată cu multe emoții și cuvinte calde de salut, ministru a ținut să le mulțumească sătenilor pentru dragostea reciprocă ce și-o poartă, să le înmîneze profesorilor cîte o crenguță de crizanteme iar ghiozdanul unei eleve dintr-o familie cu mai mulți copii. 

Valentina Buliga a exprimat corpului profesoral toată recunoștința pentru că au încurajat-o și i-au pus baza unor cunoștințe temeinice, dar cel mai mult pentru spritul de responsabilitate și lecțiile de omenie pe care le-a însușit tot în localitatea sa de baștină. Le-a vorbit dna ministru și despre politicile promovate de către ministerul pe care îl conduce și i-a încurajat pe săteni să creadă în viitorul european al Republicii Moldova.

20.11.2013Știri

Valentina Buliga: Deschiderea Birourilor Comune de Informații și Servicii un succes pentru Moldova

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei doamna Valentina Buliga a luat parte la inaugurarea Biroului Comun de Informații și Servicii în raionul Strășeni. Ministru a accentuat importanța acestor noi servicii deschise pentru populație și în mod special pentru femeile din mediul rural. 

” Acesta este al douăzecilea Birou Comun de Informații și Servicii deschis în Republica Moldova,  a menționat dna ministru. S-a demonstrat că prestarea unor asemenea servicii multidisciplinare aplasate într-un singur local este de real folos pentru cetățenii țării. Astfel ei își găsesc mai ușor rezolvarea multiplelor probleme de ordin social, economic, juridic, funciar-cadastral, a spus Valentina Buliga și a informat audiența că pentru a asigura buna activitate pe viitor a BCIS-urilor au fost adoptate regulamente cadru iar  pentru 2014 în Bugetul de Stat  vor fi prevăzute resurse pentru finanțarea activității acestor servicii.  

Dna ministru a remarcat în mod special munca în deplasare în satele raioanelor a echipelor de specialiști din cele opt domenii de consultanță.  ”Astfel, în parteneriat cu toate istituțiile,  noi putem asigura servicii de calitate  popuatiei chiar în localitățile de baștină”,  a mai spus ministru. 

20.11.2013Știri
Noul Ambasador al Slovaciei în Republica Moldova cu idei proaspete de colaborare cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga a avut azi, 20 noiembrie, o întrevedere cu Ambasadorul Slovaciei la Chișinău, Excelența Sa, Dr. Robert Kirnag, care și-a arătat întreaga disponibilitate și deschidere pentru o colaborare eficientă și nobilă cu țara noastră. În acest context, dl Ambasador a declarat că este dornic să se implice în promovarea și dezvoltarea serviciilor sociale, care, afirmă Dlui, în Republica Moldova au atins cote demne de apreciere.
20.11.2013Știri
Uniunea Europeană susține Republica Moldova în combaterea traficului de ființe umane

Uniunea Europeană se arată îngrijorată de numărul încă suficient de mare al persoanelor din Republica Moldova traficate în diferite țări. În acest context, o delegație în frunte cu Myria Vassiliadou, Coordonator Anti-Trafic UE, a întreprins o vizită de documentare la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, instituție căreia îi revin mai multe sarcini în combaterea acestui fenomen, unde a avut o întrevedere cu dna ministru Valentina Buliga.

Dna ministru Valentina Buliga a subliniat că suntem deschiși spre orice suport și sprijin oferit de Europa și orice proiect implementat și susținut în Republica Moldova ne va ajuta să devenim o societate cu o moralitate înaltă.
Dna Myria Vassiliadou a apreciat înalt eforturile depuse de minister în combaterea, prevenirea și lichidarea consceințelor traficului de ființe umane, menționînd că politicile promovate de instituția vizată sunt benefice pentru țară și societate.
19.11.2013Știri

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei va verifica cum se respectă  drepturile  beneficiarilor  Internatului Psihoneurologic din  Cocieri,  Dubăsari

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a constituit o Comisie care va evalua cum se respectă drepturile persoanelor cu dizabilități, beneficiare ale Internatului Psihoneurologic din s. Cocieri, r. Dubăsari. Comisia a fost instituită printr-un ordin semnat de ministru Valentina Buliga și va investiga situațiile privind încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și eventuale cazuri  de abuz reflectate într-un reportaj difuzat de postul de televiziune Pro TV.  Din grupul de lucru fac parte: Lilia Popa – Șef al Serviciului instituții rezidențiale; Vera Șalunova - Șef Secția Juridică; Valentin Miron - Șef Serviciul Audit Intern; Cornelia Iacubovschi – consultant PNUD privind drepturile persoanelor cu dizabilități; Doina Ioana Straisteanu – ombutsman în psihiatrie, membra Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; Ion Artiom - șef adjunct al Secției urmărire penală a IP Dubăsari.
Comisia va evalua activitatea Internatului Psihoneurologic din s. Cocieri, r. Dubăsari, condițiile de întreținere și respectare a drepturilor  beneficiarilor instituției precum și corespunderea datelor relatate în reportaj.  Despre rezultatele examinării, grupul de lucru va informa conducerea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și  Familiei pentru decizii ulterioare.

19.11.2013Știri

Sistemul electronic de administrare a documentelor, o recomandare europeană susținută în Republica Moldova de experții cehi

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă și Agenţia pentru Dezvoltare din Republica Cehă au semnat la18 noiembrie curent Memorandumul de cooperare și a lansat Proiectul “Sporirea eficienței și transparenței proceselor în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – implementarea sistemului electronic de administrare a documentelor”.

La semnarea Memorandumului și lansarea proiectului au participat oficiali din cadrul Ministerului Muncii, Protecției  Sociale și Familiei, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din R. Moldova, Agenţiei pentru Dezvoltare din Republica Cehă,  reprezentanți ai Ambasadei Cehe în R. Moldova, reprezentanți ai autorităților publice centrale din R. Moldova. Obiectivul proiectului este implementarea managementului automatizat al circulației electronice a documentelor, care va asigura monitorizarea fluxului informațional intern și va îmbunătăți transparența decizională a instituției.
   
18.11.2013Știri
Republica Cehă vine cu noi proiecte sociale în  sprijin Republica Moldova

O delegației a Republicii Cehia a întreprins azi, 18 noiembrie 2013, o vizită de lucru la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, unde a discutat cu dna ministru Valentina Buliga proiectele demarate și altele care urmează să fie lansate după parafarea Acordului de la Vilnius.

Șeful delegației, dl Michael Koplan, noul director al Agenției de Dezvoltare Cehă, a subliniat că se află pentru prima dată în Republica Moldova, dar este la curent cu reformele sociale și le apreciază înalt. Domnia sa a comunicat că va încerca, în perioada mandatului său, să mențină și să contribuie la durabilitatea proiectelor pentru ca ele să fie cît mai eficiente. În același context, dl Koplan a declarat că salută dorința Republicii Moldova de a se integra în marea familie europeană și că imediat după parafarea Acordului de Asociere de la Vilnius, Cehia va lansa alte proiecte, care acum sunt în faza de identificare.
15.11.2013Știri
Finalizarea Campaniei de securitate şi sănătate în muncă în industria producătoare „O securitate şi sănătate mai bună – un nivel mai înalt al calităţii vieţii”

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei și Inspectoratul de Stat al Muncii anunță că, în prima decadă a lunii noiembrie a fost finalizată Campania de securitate şi sănătate în muncă în domeniul industriei prelucrătoare. Aceasta a fost organizată de Inspectoratul de Stat al Muncii, cu suportul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, şi s-a desfăşurat în lunile septembrie-noiembrie sub lozinca „O mai bună securitate şi sănătate în muncă - un nivel mai înalt al calităţii vieţii”.

În cadrul Campaniei au fost realizate un şir de acţiuni active, în care se înscriu elaborarea şi difuzarea diferitor materiale ilustrative cu caracter de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, seminare de informare şi sensibilizare asupra riscurilor de la locurile de muncă, vizite de inspecţie în circa 200 unităţi din domeniul producerii băuturilor şi din domeniul panificaţiei.
15.11.2013Știri
Valentina Buliga: Transformarea în bine a vieții copiilor dezavantajați prin incluziunea lor socială și educațională, este o prioritate pentru Republica Moldova

Această declarație Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, doamna Valentina Buliga a lansat-o în cadrul Conferinței internaționale cu genericul ”Educația incluzivă: realități și perspective de dezvoltare în RM”, desfășurată la Chișinău. Ministru Valentina Buliga a accentuat că în acest scop în țara noastră  au fost adoptate o serie de legi, ratificate acorduri internaționale ce prevăd respectarea dreptului persoanelor cu dizabilități. ”Vorbim despre realizarea unor sarcini deja asumate: descreșterea numărului de copii instituționalizați, reintegrarea copiilor în familii, crearea serviciilor sociale, promovarea incluziunii sociale a copiilor, innclusiv incluziunea în școlile generale,” a menționat dna ministru, accentuînd că parteneriatul multesectorial este cheia succesului acestui proiect.

Dna ministru a mulțumit partenerilor sociali care susțin Guvernul RM în consolidarea sistemului de protecție a copiilor. Valentina Buliga a reiterat că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a aprobat și a  implementat  Stratega si Planul naționl de acțiuni privind reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului pentru anii 2007-2012. În procesul dat, a fost consolidată abordarea intersectorială și trans- sectorială a copilului și familiei, de asemenea, au fost elaborate, prin consultare cu societatea civilă, documente importante care fundamentează reformarea și  dezvoltarea continuă a sistemului de protecție a copilului.

14.11.2013Știri

Încă un pas spre semnarea Acordului de securitate socială cu Federația Rusă

La 13 noiembrie curent, în incinta Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a avut loc o întrevedere a domnului viceministru Sergiu Sainciuc cu dna Roșcina Tamara Gheorghievna, reprezentanta Serviciului Federal Migrațiune a Federației Ruse. Dialogul s-a axat pe situația migrațională din Republica Moldova și Federația Rusă, schimbul de date în domeniu, ocuparea forței de muncă ș.a.

Domnul viceministru a menționat importanța schimbului de date disponibile privind interdicția de intrare pe teritoriul Federației Ruse impus cetățenilor Republicii Moldova care au încălcat regimul de ședere, pentru a-i putea informa înainte ca aceștia să ia decizia de a pleca.În cadrul întrevederii s-a discutat necesitatea urgentării procedurii de semnare a  Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă, precizîndu-se faptul că procedurile interne au fost îndeplinite. În acest context s-a menționat și importanța inițierii negocierilor asupra proiectului de acord privind angajarea organizată a lucrătorilor migranți pe teritoriul Federației Ruse, implementarea căruia va permite o gestionare mai eficientă a fluxurilor migraționale.

14.11.2013Știri
Salarii majorate pentru unii angajați din cultură

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei informează că, începînd cu 1 ianuarie 2014, conducătorii instituțiilor de cultură, subordonate autorităților publice locale (case de cultură, cămine culturale, cluburi), precum și personalul de conducere și de specialitate din muzeele subordonate atît autorităților publice centrale, cît și celor locale, vor beneficia de majorarea salariilor. Acesta va fi majorat prin stabilirea sporului pentru înaltă competență profesională și intensitate a muncii în cuantum de 20 %. Menționăm că, începînd cu anul viitor, de salarii majorate vor beneficia și lucrătorii din asistența socială, pornind de la reformele planificate pentru a fi implementate începînd cu ianuarie 2014.
12.11.2013Știri

Legislația Gender: accesul egal la justiție pentru femei și bărbați

Continuă discuțiile privind egalitatea de gen. La data de 12 noiembrie 2013, la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și familiei a avut loc Ședința consultativă în format extins cu genericul ”Accesului egal la justiție pentru femei și bărbați”.

Întrunirea a fost prezidată de către vice-ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Dnul Gheorghe Țurcanu. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai Organizațiilor internaționale (UN Women, USAID, Fundaţia SOROS Moldova, NORLAM) și neguvernamentale (Centrul Internațional „La Strada”, Asociația Promo-LEX, Asociația obștească „Centrul de Drept al Femeilor”).
În cadrul ședinței au fost abordate subiecte importante, fiind identificate un șir de lacune în legislație, dar și lipsa mecanismelor eficiente care ar asigura aplicarea normelor juridice existente. De asemenea, a fost pus în discuție  proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației naționale la prevederile Legii nr.5 din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, fiind înaintate propuneri și sugestii din partea participanților la ședință.
12.11.2013Știri
Organizația Internațională a Muncii oferă suport Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei la capitolul perfecționarea legislației în domeniu

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga a avut o întrevedere cu dl Antonio Graziosi, directorul echipei de Suport Tehnic a Muncii Decente din cadrul Organizației Internaționale a Muncii, la care a discutat despre posibilitatea unei colaborări dintre cele două instituții privind perfecționarea Codului Muncii din Republica Moldova. 

Dna ministru a subliniat că cele mai acute probleme, cu care ne confruntăm la acest capitol sunt munca la negru și salariile în plic. “OIM este cea mai relevantă instituție care ne-ar sugera cea mai bună soluție pentru combaterea anumitor fenomene negative și distructive. Sunt sigură că activitățile pe care le-am avut în comun nu se termină aici și ne dorim continuitate. Este necesar sprijinul Dvs. și atunci cînd este vorba de consultarea agenților economici și motivarea patronatelor și sindicatelor întru stabilirea unei platforme de discuție comună”, a menționat doamna Valentina Buliga. 
12.11.2013Știri

Valentina Buliga: Vom continua să fim alături de copii și familiile lor pentru a le asigura un viitor non violent și sigur

Reprezentanţi din 15 ţări participă la conferinţa internaţională cu genericul „Copii victime ale violenţei: abordare sistemică în prevenire şi asistenţă”. Aceasta a fost deschisă astăzi la Chişinău şi va dura două zile.

În discursul său, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga a ținut să informeze audiență despre  eforturile Guvernului orientate spre protecția socială a familiei și copilului prin elaborarea cadrului normativ în domeniu, diversificarea serviiciilor sociale conform necesităților familiilor cu copii, consolidarea capacităților profesioniștilor la identificarea, evaluarea, asistența și monitorizarea copiilor aflați în situație de risc. Dna Valentina Buliga a menționat că în scopul asigurării cadrului normativ special în domeniu, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a promovat Legea privind protecția specială a copiilor în situație de risc care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014. Dna ministru a mai informat că Legea definește un șir de noțiuni utilizate în sistemul de protecție a copilului, formele de rele tratamente asupra copiilor. Deasemenea, documentul revizuiește activitatea autorităților tutelare, reglementează procedura de autosesizare și înregistrare a sesezărilor privind cazuri de violență sau situații de dificultate. Totodată, este reglementată obligativitatea cooperării dintre autoritățile tutelare. Ministerul a elaborat Instrucțiuni privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistența copiilor aflați în situație de risc.

12.11.2013Știri

Pavel Stratan a devenit promotor al mesajului non violență împotriva copiilor

Interpretul Pavel Stratan a revenit la Chișinău pentru a lansa împreună cu Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei și UNICEF Moldova un spot video dedicat luptei contra violenței asupra copiilor. Spotul face parte dintr-o campanie globală UNICEF cu genericul „OPREȘTE VIOLENȚA”, în care protagonist este celebrul actor Liam Neeson, Ambasador al Bunăvoinței pentru UNICEF.

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, doamna Vlentina Buliga a ținut să îi mulțumească artistului pentru implicare activă și ardoarea cu care vorbește despre bune practici de educație a copiilor prin evitarea violenței sub orice formă asupra lor. 

11.11.2013Știri
La Pruteni, Fălești, grădinița a fost renovată cu suportul dnei ministru Valentina Buliga

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga a participat la darea în exploatare a grădiniței de copii din satul Pruteni, raionul Fălești, instituție care nu a fost renovată din 1968, anul în care s-a construit. Deși starea clădirii de-a lungul timpului solicita implicare, abia în acest an, grație sprijinului oferit de ministrul Valentina Buliga a fost posibilă renovarea și cei 65 de copii vor frecventa instituția, unde miroase a proaspăt și jucăriile, dar și cărțile și creioanele, abia așteaptă să fie folosite de copiii cuminți. 

Dna ministru a fost întîlnită cu pâine și sare și fetițe dulci, cu coronițe de crizanteme pe cap, care au alintat toamna cu cîte un vers. “Stau uneori și mă întreb oare cum ar fi lumea fără copii, fără zbenguiala lor?”, a spus dna ministru, felicitînd administrația locală și cea a grădiniței pentru faptul că au reușit să ducă la bun sfîrșit acest mic castel al copilăriei. Primarul localității, dl Ion Severin, a fost decorat cu o diplomă de recunoștință pentru grija pe care le-o poartă copiilor din satul Pruteni. 
11.11.2013Știri

La Chișinău se desfășoară o masă rotundă, la care se ia în dezbatere problema asistenței social-pedagogice și întoarcerea minorilor neînsoțiți

 Seminarul cu genericul ”Asistență social- pedagogică și întoarcea minorilor neîsoțiți” se va desfășura timp de două zile, fiind organizat de Biroul Atașatului Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorului la Ambasada Austriei la Chișinău. 

 Acțiunea  este parte a transferului bilateral de cunoștințe între Austria și Republica Moldova în domeniul politicilor sociale și de muncă. Seminarul servește pentru consolidarea capacităților și formarea continuă a asistenților sociali, psihologilor, altor însoțitori, precum și a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova în domeniul  repatrierii, privind capacitățile lor social- pedagogice și competențele în activitatea cu minorii neînsoțiți.
Prezentă la deschiderea lucrărilor seminarului, viceministru Muncii, Protecției Sociale și Familiei, doamna Ruxanda Glavan a mulțumit partenerilor austrieci pentru suportul acordat la buna desfăşurare a proiectului ”Reîntoarcerea şi Reintegrarea Voluntară Asistată a Minorilor şi Tinerilor-Adulţi din Republica Moldova, cu accent pe prevenirea traficării„ .

07.11.2013Știri

Prima rundă de negocieri privind semnarea Acordului de securitate socială cu Turcia s-a încheiat

Astăzi, la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-a finisat prima rundă de consultări pe marginea proiectului de Acord în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Republica Turcia, care s-a desfășurat în perioada 5 – 7 noiembrie 2013, la Chişinău. Cele două delegații au făcut schimb de informații privind sistemele de securitate socială din ambele state și au convenit asupra prevederilor de bază ale proiectului de Acord. 

07.11.2013Știri
Olanda apreciază înalt reformele privind incluziunea socială

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a fost vizitat azi, 7 noiembrie, de o delegație din Olanda, din care au făcut parte Consulul Onorific al Olandei, Robert de Groof, Ambasadorul Olandei în România, Matt Hijs Van Bonzel, Ambasadorul Special pentru Parteneriatul Estic, Dirck Jon Kop și Nona de Jonge, ofițer de politici la Ministerul de Externe al Olandei. Delegația a fost salutată de ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga, și vice-ministrul Ruxanda Glavan.

Oaspeții olandezi au apreciat înalt reformele promovate de minister în ultimii patru ani, în special cele privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. În același timp, delegația a transmis un mesaj de încurajare privind integrarea europeană a statului nostru. 

05.11.2013Știri

Un trai decent pentru pensionari și modernizarea sistemului de pensii, unul din obiectivele Moldova 2020

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a lansat astăzi, 5 noiembrie 2013, dezbaterile publice privind reformarea sistemului de pensii în Republica Moldova. Acesta este un prim pas în modernizarea sistemului respectiv, ședința fiind condusă de ministrul Valentina Buliga. La dezbateri au participat reprezentanți ai societății civile, membri ai Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, persoane din cadrul Ministerului Economiei, factori de decizie de la Casa Națională a Asigurărilor Sociale, IDIS Viitorul, Confederația Națională a Sindicatelor și alte prezențe importante pentru a stabili un traseu util și eficient în modernizarea reformei.

05.11.2013Știri
Acordul privind securitatea socială între Turcia și Republica Moldova la prima rundă de consultări

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga a salutat azi delegația din Turcia și ambasadorul Turciei la Chișinău, Excelența Sa, Mehmet Selim Kartal, veniți într-o vizită de lucru la minister. Delegația include mai multe persoane, care se vor afla la Chișinău trei zile, timp în care se va desfășura prima rundă de consultări pe marginea proiectului de Acord între Republica Moldova și Republica Turcia în domeniul securității sociale. Dna Valentina Buliga a reiterat că atât moldovenii pleacă la muncă în Turcia, cât și cetățenii turci vin la noi să dezvolte afaceri. “Sarcina noastră comună este să avem măsuri legale de protecție a cetățenilor din ambele țări”, a subliniat dna ministru.
04.11.2013Știri

Valentina Buliga: Statul trebuie să definitiveze clar statutul ocupațional al persoanelor deținătoare de terenuri agricole pentru a le putea proteja social
Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, doamna Valentina Buliga a convocat o ședință de lucru în problema statutului ocupațional al deținătorilor de teren agricol și accesul lor la protecția socială. La ședință au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerului Economiei; Institutului Național de Economie, Finațe și Statistică; Întreprinderii de stat Cadastru; Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă;  Casei Naționale de Asigurări Sociale; Federației Fermierilor; Inspecției Sociale.

În cadrul discuțiilor s-au constatat mai multe neconcordanțe în domeniul stabilirii statutului ocupațional al acestor persoane, precum și accesul deținătorilor de terenuri agricole la prestațiile de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului.
Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga a menționat că, practica internațională demonstrează că, persoanele care dețin suprafețe mici de pămînt, sunt considerate supuse riscului de sărăcie și excluziunii sociale și au drept la toate serviciile și programele de ocupare pentru a-și găsi un loc de muncă plătit, ce va fi supliment la venitul obținut de pe terenul agricol.

01.11.2013Știri

50 de tinere de pe ambele maluri ale Nistrului, în vizită la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

“Voi sunteți forța motrice a țării, energia care ne motivează să avem un stat dezvoltat și un nivel de trai decent pentru toți cetățenii” – acesta a fost mesajul pe care l-a comunicat ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Vlentina Buliga celor 50 de tinere de pe ambele maluri ale Nistrului. Tinerele, cu vîrsta cuprinsă între 16 și 19 ani, participante la Școala de Vară pentru Dezvoltarea Abilităților de Lider (SSL), proiect organizat de Misiunea OSCE în Moldova în parteneriat cu Winrock Moldova,  au venit în vizită la invitația dnei Buliga, care, în perioada de instruire, a fost una dintre personalităţile de vază, participantă în cadrul discuţiilor panel. Acestea s-au axat pe subiecte ce țin de Oportunităţile în carieră şi perspectivele existente pentru tinerele femei, dar şi Egalitatea genurilor şi implicarea bărbaţilor în diferite campanii de sensibilizare.

01.11.2013Știri

125580 de persoane vulnerabile au primit în nouă luni ale anului curent ajutoare materiale din partea statului

În cele nouă luni ale anului 2013, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și  Familiei, prin intermediul Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației a acordat persoanelor socialmente defavorizate 125879 de ajutoare materiale la 125580 de persoane, suma cifrîndu-se la 71236240 lei, iar mărimea medie a ajutorului estimîndu-se la circa 566 lei.

Din numărul total, 19883 de persoane sunt beneficiari de pensii sau alocații sociale pentru invaliditate. Ajutorul total pentru ei a fost de 13340820 lei. Lista beneficiarilor se completeazâ cu: pensionari singuratici – 4427; pensionari în etate cu vîrstele trecute de 75 ani -21787; precum și alți pensionari nevoiași în număr de 20024. Pentru aceste categorii au fost utilizate la acordarea ajutoarelor 23621540  lei. Cele 1936 de persoane neîncadrate în cîmpul muncii  din motive de boală  au fost susținute de către stat cu o sumă de 1458800 lei.

01.11.2013Știri

Ajutorul social şi cel pentru perioada rece a anului vor putea fi ridicate și la oficiile poştale. 
Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Parlament. Potrivit proiectului, ÎS „Poşta Moldovei” are dreptul, alături de bănci, să efectuieze achitarea prestațiilor lunare de stat, indemnizaţiile pentru familiile cu copii şi alte plăţi. Autorii proiectului consideră că astfel, vor fi asigurate condiţii pentru o concurenţă sănătoasă între toţi prestatorii de servicii de plată.
De asemenea, această modificare va facilita accesul cetăţenilor la plăţile sociale. Dat fiind că ÎS ”Poşta Moldovei” are o reţea ramificată de 1148 de oficii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, beneficiarii de ajutor vor avea posibilitate să primească aceşti bani chiar la locul de trai.

Anunturi
29.11.2013Anunturi
Dragi concetățeni,

La 28 noiembrie 2013, a fost semnat Acordul între Republica Moldova şi Ungaria în domeniul securității sociale.
Scopul pentru care a fost încheiat acordul este de a proteja drepturile sociale ale cetățenilor moldoveni, care lucrează legal în baza unui contract de muncă sau au domiciliu pe teritoriul Ungariei.
În baza acestui Acord, la stabilirea dreptului la pensie, cetățenii noștri vor avea aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii maghiari.


Acest lucru înseamnă că, la stabilirea dreptului la pensie, fiecare stat parte la acord, în care lucrătorul a muncit, va plăti o pensie atunci cînd acesta va îndeplini condițiile necesare prevăzute de legislație. Pensia va fi exportată persoanei pe teritoriul statului de domiciliu.
21.11.2013Anunturi
Duminică se dă startul Campaniei Naționale "16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei lansează, împreună cu partenerii săi, la 25 noiembrie curent, Campania Națională „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, care va dura pînă la 10 decembrie 2013. Motto-ul Campaniei Internaționale este DE LA PACE ÎN CASĂ SPRE PACE ÎN LUME.

Astfel, la 22 noiembrie 2013, la 17.30, în Centrul Cultural Gaudeamus, Organizația La Strada va prezenta Filmul „Culorile”. Pelicula va rula în același timp la Bălți, Soroca, Cahul și Comrat.

La 24 noiembrie, în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet “Maria Bieșu” va fi organizat un flashmod cu genericul Primarii Împotriva Violenței de Gen, care se va desfășura cu începere de la 10.30 pînă la 12.00. Evenimentul de lansare va continua cu o recepție de socializare, începând cu orele 12:30, la hotelul Codru, care va prezenta și o platformă pentru discuții deschise și schimb de idei cu reprezentanții administrației publice locale din toată țara.
Reportaje
Comunicate


sus
Despre Minister Instituţii Subordonate Activităţi Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative Transparenţa în procesul decizional Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) Serviciul de presă Galerie foto Petiții Achiziţii publice Funcţii vacante Referinţe utile Contacte
Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7103121